NÅR KUNST BLIR FARLIG – RAPPORT FRA SCENEKUNSTBRUKETS DEBATT

De Grenseløse Foto: hegehaagenrud.com

Mandag 28. januar møttes kunstformidlere og kunstnere som produserer forestillinger til den kulturelle skolesekken med fagfolk og personer med egen erfaring fra spiseforstyrrelser. Det ble et viktig møte.

Mandag 28. januar hadde Scenekunstbruket invitert til fagdag med tittelen "Farlig kunst? Hva kan vises innenfor den kulturelle skolesekken?"

Utgangspunktet for invitasjonen var at forestillingen De Grenseløse av Hege Haagenrud som skulle spille på ungdomskoler i Buskerud, ble avlyst av Buskerud fylkeskommune etter råd fra psykologisk fagpersonell i fylket. Forestillingen viser en jente som lider av spiseforstyrrelser og selvskading. Fordi disse lidelsene er i en særstilling når det gjelder smitteeffekt og symptomimitasjon mente fagpersonene at den kunne være skadelig for målgruppen på ungdomstrinnet. Hege Haagenrud har på sin side skapt forestillingen med en intensjon om å ta opp dette vanskelige og tabubelagte temaet nettopp på ungdomstrinnet, og har samarbeidet med psykologiske fagpersoner i dette arbeidet.

Les mer om fagdagen på Scenekunst.no: Når kunst blir dødelig

GULLSEKK-FINALISTENE ER KLARE!

RIKSKONSERTENE ØNSKER Å LETTE INFORMASJONSARBEIDET I KSYS