KUNSTEN I SEKKEN

Informasjonsbrosjyre om Den kulturelle skolesekken

Denne uka får alle førsteklassinger i landet for første gang en samlet informasjonsbrosjyre om Den kulturelle skolesekken med seg hjem i ranselen.

Målet med å produsere og distribuere en felles brosjyre fra aktørene i Den kulturelle skolesekken er å fortelle landets førsteklassing-foresatte at barna deres vil oppleve og erfare kunst og kultur i skolen fra og med skolestart.

Å se verden fra ulike perspektiv
- Det er viktig at foreldre og foresatte vet hva skoledagene til barna er fylt av, og at alle landets fylker og kommuner, og så godt som alle kunst- og kulturinstitusjoner, og profesjonelle utøvere, legger til rette for at elevene skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud i skolehverdagen, sier Vera Micaelsen, leder av sekretariatet til Den kulturelle skolesekken.

Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk scenekunstbruk, er opptatt av hva Den kulturelle skolesekken kan bety for barn og unge.

- Kunst er for meg den lille verden som speiler den store verden. Den rører ved mine egne meninger og fordommer, og gjør meg i bedre stand til å se verden fra ulike perspektiv. Jeg unner alle barn og unge å få oppleve den lille verden for kanskje bedre å forstå den store, sier han.

- Vi er ikke i mål!
Den kulturelle skolesekken startet opp i 2001, og skal bidra til barn og unge får tilgang til og mulighet til å gjøre seg kjente med kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

- Den kulturelle skolesekken er fantastisk, sier Turid Birkeland, direktør i Rikskonsertene. – Alle barn, uansett bosted og bakgrunn, får de nære, levende kulturopplevelsene, levert av aktører og utøvere som tar formidling av kunst til barn på alvor.

- Men, fortsetter Birkeland, - vi er ikke i mål! Vi skal fortsette å jobbe for at kulturtilbudet til barn og unge i skolen skal ha gode vekst- og utviklingsvilkår. Et samlet skolesekk-apparat – med nasjonale aktører, fylker, kommuner, skoler – skal sammen sørge for at alle landets barn og unge får oppleve og erfare det beste innen kunst og kultur. Den kulturelle skolesekken skal være et mangfoldig tilbud for et mangfoldig publikum.

Last ned brosjyrene:
Nynorsk
Bokmål

FAKTA OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

  • Den kulturelle skolesekken startet opp i 2001, og er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet
  • Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge
  • Den kulturelle skolesekken startet opp i 2001. I dag er sekretariatet organisert under Norsk kulturråd
  • Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å legge program og tilbud i sine regioner.
  • Nasjonale aktører i DKS er Film og Kino, Scenekunstbruket, Norsk kulturråd, Nasjonalmuseet, Forfattersentrum og Rikskonsertene
  • I år settes det av 200 millioner kroner fra overskuddet til Norsk tipping til Den kulturelle skolesekken

Produksjon og distribusjon av DKS-brosjyren er finansiert av Norsk tipping

Kontakt
Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken, Vera Micaelsen. Tlf.: 21 04 58 39

FØRSTE KUNSTNERNETTVERKSMØTE GJENNOMFØRT I BERGEN

NORD-TRØNDELAG JUBILERER