KUNST- OG KULTUR I OPPLÆRING PÅ AGENDAEN I BODØ

Elever ved Bodø kulturskole åpner konferansen Foto: Frida Bringslimark

18. – 19. november samlet 240 deltagere seg til konferansen SAMBA i Bodø. Konferansen var den første som ble avholdt i Bodøs splitter nye kulturhus Stormen.

Representanter fra skole- og barnehagesektoren, kulturskolene og Den kulturelle skolesekken var tilstede sammen med forskere, politikere og kunst- og kulturarbeidere fra hele Norden.

På konferansens første dag fikk deltakerne oppleve en rekke kulturelle innslag og foredrag. Et av temaene som ble drøftet var «Kultur og identitet». Even Ruud, professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøyskole, fortalte om sin forskning på musikkens sentrale plass i menneskers fortellinger om seg selv. Filmskaper Ellen-Astrid Lundby presenterte sin nyeste film «Joikefeber» og fortalte om den dannelsesreisen hun selv hadde foretatt da hun oppdaget at moren hennes var same. Det hun lærte seg om samisk kultur og historie bringer hun nå videre til elever når hun turnerer med Den kulturelle skolesekken. Hege Schulz Eilertsen og Marit Arnøy, lærere ved Aust-Lofoten videregående skole, fortalte om kunst- og inkluderingsprosjektet «Identitet» hvor ungdommer med spesielle behov i samarbeid med billedkunstner Yngve Henriksen skapte malerier og fotografier som representerte dem selv og deres liv.

Arne Berggren forteller om Kulturverket i Umeå Foto: Frida Bringslimark

Arne Berggren forteller om Kulturverket i Umeå Foto: Frida Bringslimark

Arne Berggren forteller om Kulturverket i Umeå Foto: Frida Bringslimark
På dag to forflyttet konferansedeltagerne seg til Universitetet i Nordland. Her foregikk det en rekke parallelle sesjoner i mindre grupper hvor deltakerne både i teori og praksis fikk muligheten til å tilegne seg nye perspektiver på kulturformidling til barn og unge.

En av presentasjonene kom fra Kulturverket i Umeå.  De fortalte om sin arbeidsmetode som innebærer at barn og ungdommer er medskapere i profesjonelle kunstproduksjoner. På denne måten inngår elevenes egne tanker og idéer i kunsten som skapes.

Konferansen SAMBA inngikk som en del av Bodøpiloten. Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Les mer om Bodøpiloten her.

RAPPORT FRA PILOTPROSJEKTET INK2013

NORDLAND DOBBEL VINNER AV GULLSEKKEN