INK 2013 - STØTTE TIL KUNSTPROSJEKTER FOR BARN OG UNGE

Utprøving av The Human Knitting Machine på kunstneropphold hos Seanse i Volda. Foto Maria Antvort

Ni kunstprosjekt har fått tildelt støtte i regi av INK 2013. INK er en forkortelse for inkludering og understreker at alle prosjektene skal utvikles i nært samarbeid med barn og unge med spesielle behov.

I april ble det utlyst utviklingsmidler til kunstproduksjoner og kunstverksteder spesielt rettet mot barn og unge med særskilte behov. Til fristen kom det inn 51 søknader med til sammen 114 involverte kunstnere. Den kulturelle skolesekken tok initiativet til satsingen og Seanse har fått ansvar for den praktiske gjennomføring og ledelse av prosjektet.

- Kvaliteten på søknadene var meget høy. Dette var svært gledelig, og samtidig utfordrende siden vi kun kan støtte ca. 15 % av disse med de midlene vi har til rådighet, sier Marit Ulvund, leder ved Seanse - senter for kunstproduksjon.

Kunstfaglig vurdering
Søknadene ble vurdert av faglig leder i Den kulturelle skolesekken Vera Micaelsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk Ellen Saur, Seanses lederteam Karstein Solli og Marit Ulvund. I i tillegg var en fagperson med spesialkompetanse innenfor det fagfelt søknaden sorterer under med i vurderingen.  

Det er foretatt en kunstfaglig vurdering basert prosjektets kunstneriske ide og plan for gjennomføring, relevans og forståelse for målgruppen, og planer for samhandlinger og deltakelse. Videre har sjanger og spredning i uttrykksformer vært sentralt for utvelgelsen. Det er valgt prosjekter innen teater, dans, film, installasjon, visuell kunst, film, foto, musikk og kulturarv. Mange arbeider med flere parallelle kunstutrykk og viser stor bredde i å kombinere sjangre. Dette er fullt på høyde med annen kunst for barn og unge som kombinerer ulike uttrykk og viser en lovende tendens om å ta målgruppen på alvor.

Både etablerte og yngre kunstnere
I INK 2013 deltar både etablerte kunstnere som Cirka Teater (Trondheim) med En stein er en bit av en klode, og nye yngre kunstnere som Thomas Winje Øijord og Gisle Haaland (Oslo) med fotoprosjektet Et blikk på hverandre. Prosjektene som er valgt har til felles at de alle viser til erfaringer med og vilje til å arbeide mot målgruppen med nye og spennende ideer. Kunstprosjektene vil bli utviklet i samarbeide med en skole som har barn og unge med spesielle behov, enten i egne klasser, integrert i normalklasser eller rene ressurs- og kompetanseskoler.

De 9 utvalgte prosjektene er:

  • Hagen - installasjon og verksted med Kunstpilotene Anette Maradon og André Steenbuch Marandon
  • Fjærlett – visuell kunst og musikk med Anita Jakobsen mfl
  • Duen – musikalske tablå med Modus Ensemble v/ Gro Siri Ognøy Johansen, Ylva Sjaastad og Cathrine Bothner-By mfl
  • Gummi Tarzan - dans med Dissimilis og Silje Kvalheim
  • Et blikk på hverandre - foto med Thomas Winje Øijord og Gisle Haaland,
  • Inn i midt hode – film/TV-serie med Medieoperatørene v/ Ida Bruusgaard og Maria Lloyd
  • Utosafari – dans med Landing v/ Venke Sortland og Ina Kjølmoen
  • Musikkteater – integrert klasse ved Jessheim videregående med Lars Høgset m.fl
  • En stein er en bit av en klode - installasjon, teater og kulturarv med Cirka Teater v/Anne Marit Sæter mfl


- INK 2013 er et nytt initiativ som både Seanse og DKS har store forhåpninger og forventninger til.  Det vil bli svært spennende å følge opp prosjektene og se de bli realisert sammen med barn og unge innenfor denne målgruppen, sier Marit Ulvund.

Fellesstart og oppfølging
Fra 7.-9. august 2013 vil de utvalgte prosjektene delta i et felles kunstneropphold hos Seanse i Volda. Her vil prosjektene bli presentert for hverandre, ta del i faglig seminar, motta veiledning, og få tid å arbeide med eget prosjekt. Alle kunstprosjektene får videre tett oppfølging og besøk av relevante fagpersoner undervegs i prosessen.

Konferanse og dokumentasjon
Foruten gjennomføring av kunstproduksjonene vil det i regi av INK 2013 bli arrangert en egen konferanse i desember med faglige innlegg, presentasjon av kunstprosjektene, og deling av erfaring på dette feltet. Dokumentasjon av arbeidene og en egen sluttrapport vil bli utarbeidet våren 2014.

OM INK

Norsk kulturpolitikk har ikke lyktes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder bruk og deltakelse i kulturaktiviteter. Funksjonshemmede er fortsatt underbrukere i kulturfeltet. Dette understrekes blant annet i Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012 - Kultur, inkludering og deltaking. Den kulturelle skolesekken har nå lagt til rette for en helt egen satsing på dette feltet, og Seanse - senter for kunstproduksjon har fått ansvar for den praktiske gjennomføring og ledelse av prosjektet. En egen faggruppe med både kunstfaglig og spesialfaglig barnekompetanse har vært involvert i utarbeidelse av INK-prosjektets innhold.

Kontaktpersoner
Vera Micaelsen, telefon 21045839

Marit Ulvund, Seanse, telefon 7007 5365

 

LANSERER BOK OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

51 SØKNADER TIL INK2013