INK 2013 ER IGANG

Deltakerne i INK 2013 samlet i Volda i august. Foto: Maria Antvort

Seanse og Den Kulturelle Skolesekken vil med INK 2013 skape kunstneriske kvalitetsproduksjoner for barn med spesielle behov. I august hadde programmet felles oppstart for de ni deltakende kunstnergruppene.

I juni tildelte den Kulturelle skolesekken prosjektstøtte til ni kunstnergrupper for å utvikle prosjekter rettet spesielt mot barn med spesielle behov. INK 2013 vil skape kontakt med en gruppe av befolkningen som ellers ikke får nyte fullt ut det kulturtilbudet som finnes for barn i dag. Dette er en gruppe barn som kan nyte godt av kunstneriske opplevelser dersom deres utfordringer blitt tatt hensyn til.  

I august 2013 møtte de ni kunstnergruppene hverandre for første gang til en oppstartssamling hos Seanse i Volda, Møre og Romsdal for å dele erfaringer og utfordinger omkring arbeidet med prosjektene. De fikk faglig påfyll fra personer med erfaring i arbeid med denne målgruppen.

Etter tre dagers samling vil nå kunstnerne fortsette arbeidet utover høsten, med sikte på neste samling i desember og ferdigstillelse av spennende prosjekter for en viktig målgruppe.

Tekst og foto av Maria Antvort

SAMARBEIDER OM KUNST OG KULTUR FOR DE UNGE

KLASSEROMMET - EIN ARENA FOR KULTURFORMIDLING?