HVA TENKER ELEVENE OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN?

Fra workshopen Mitt blikk - mitt fjell på Andenes barne- og ungdomsskole.

18. februar legges resultatene av en omfattende undersøkelse av hvordan barn opplever møtet med skolesekken og kunst og kultur frem.

I juni 2013 la Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen fram resultatene fra et 4-årig forskningsprosjekt på Den kulturelle skolesekken. En av anbefalingene fra forskningsrapporten var å se nærmere på hvordan elevene opplever møtet med DKS.

Som en direkte oppfølging av denne anbefalingen bestilte sekretariatet for DKS en kvalitativ undersøkelse på hvordan elevene på ungdomstrinnet og VGS opplever møtet med kunst og med DKS, høsten 2013.

Oppdraget ble gitt til CCE. CCE (Creativity, Culture and Education) er en organisasjon som er etablert i England og som jobber over hele verden med utvikling, forskning og metodikk som springer ut fra den engelske varianten av DKS – Creative Partnership.

Creativity, Culture and Education

CCE har knyttet til seg tre kulturelle agenter her i Norge, en i Oppland, en i Ås og en i Trøndelag. Disse tre har jobbet med en gruppe ungdom hver over en lengre periode. Sammen med elevene har de oppsøkt, møtt og deltatt i forskjellige kunstmøter, de har diskutert, reflektert og utforsket forskjellige aspekter med kunst. Både i og utenfor skolen, og resultatet er en grundig og omfattende undersøkelse av hvordan elevene opplever møtet med DKS og med kunst og kultur.

Tirsdag 18. februar legger Paul Collard fra CCE fram resultatene av undersøkelsen for sentrale aktører i DKS og for Ekspertgruppa for kunst og kultur i skolen som er nedsatt av KUD og KD. Det utarbeides også en skriftlig rapport som vil bli gjort tilgjengelig for alle, samt at resultatene også vil presenteres for DKS-nettverksmøte i Kirkenes i april.

Pressemelding fra Kulturdepartementet

RAPPORT OM ELEVMEDVIRKNING I SKOLESEKKEN

DKS EXPO 2014