FØRSTE KUNSTNERNETTVERKSMØTE GJENNOMFØRT I BERGEN

Adele Duus viser fram fra sin DKS-produksjon. Foto: Kari Vik, Hordaland Fylkeskommune

Den 10. september ble det avholdt et nettverksmøte i Bergen for kunstnere som arbeider for DKS i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Møtet var det første i sitt slag og samlet kunstnere fra alle kunstneriske retninger og sjangre.

I løpet av dagen informerte DKS-sekretariatet om Den kulturelle skolesekken, og de tre fylkene, samt Bergen kommune, presenterte sine DKS-ordninger. Tre lærere kom og snakket om Den kulturelle skolesekken fra et skoleperspektiv. Deretter presenterte 10 kunstnere prosjekter de har i Den kulturelle skolesekken. Her var mange ulike uttrykk representert, og vi fikk oppleve alt fra steinalderredskaper til sirkusartister.

Arrangementet ble avsluttet med diskusjoner i mindre grupper hvor ulike problemstillinger knyttet til livet som kunstner i Den kulturelle skolesekken ble debattert .

Dette vil vi gjøre igjen!
Responsen fra deltakerne på nettverksmøtet har vært svært positiv. Mange har gitt uttrykk for at de har savnet en møteplass for kunstnere som arbeider med DKS. De er derfor glade for et arrangement som gir kunstnerne i DKS muligheten til å møtes og knytte kontakter på tvers av fylker og sjangre. I en spørreundersøkelse gjort i etterkant av arrangementet oppgir 94 % av de spurte at de ville delta på et lignende arrangement igjen. Dette forteller oss at grunnlaget er til stede for å arbeide videre med å etablere flere slike møteplasser for kunstnerne i Den kulturelle skolesekken.

INK2013 ERFARINGSSEMINAR

KUNSTEN I SEKKEN