EVALUERING AV SVENSKE SKAPANDE SKOLA

Fra Skapande-skole prosjekt av Watch it! i Malmö. Foto: Watch it! Malmö-Lund / Flickr

Tirsdag 3. desember ble evalueringen av Skapande skola, som er Sveriges versjon av DKS, lagt fram av Myndigheten för Kulturanalys, og Sveriges kulturminister Lena Liljerot Adelsson.

Myndigheten för Kulturanalys i Sverige har sett på måloppnåelsen til satsningen Skapande skola, som tilsvarer vår ordning Den kulturelle skolesekken.

Les mer om Skapande skola.

Forskningsoppdraget ble gitt til Linneuniversitetet som har lagt stor vekt på å lytte til elever og skolene. Materialet er ordnet i en leservennlig publikasjon og inneholder mange interessante funn.

LIGNENDE UTFORDRINGER I NORGE OG SVERIGE

Ordningen Skapande skola har mange av de samme utfordringene som DKS.

Kort oppsummert kan man si at:

 • Nesten alle de svenske kommunene har søkt en eller flere ganger om tilbudet
 • Det er stor begeistring for tilbudet, og både hos elever, lærere og kunstnere
 • Elevene har for lite å si for tilbudet, og er i for liten grad medvirkende til hva tilbudet skal være
 • Kommuner med mindre enn 12000 innbyggere har store administrative utfordringer, og får ikke søkt på midlene, og dermed ikke gitt et ordentlig tilbud til elevene.
 • Det er en utfordring at lærerne får eierskap i kulturprosjektene, det er en risiko for at det blir utydelige besøk uten mål og mening
 • Elevene får for lite og for dårlig informasjon om det de skal være med på
 • Det er et ønske å få søke midler om mer enn ett år av gangen, slik at prosjektene kan forankres bedre
 • Målene med satsningen trenger å gjøres tydeligere, og justeres i forhold til virkeligheten
 • Det er behov for kompetanseutvikling hos både skolepersonal og kulturaktørene
 • Det er behov for bedre samarbeid mellom utdanningspolitikken og kulturpolitikken
 • Man trenger flere og mer dyptgående studier av Skapande Skolas effekter
 • Kunstnerne kan i noen tilfeller oppleve at de overtar undervisningen for de estetiske fagene, mer enn at de kommer med kunsten sin
 • Man ser en liten økning i bruk av pedagoger og institusjoner på bekostning av frie grupper og kunstnere

GULLSEKKEN 2014

INK2013 ERFARINGSSEMINAR