ETTERLYSER KUNST FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV

Fra forestillingen Karsten og Petra som brannmenn. Med: Henrik Stoltz Vernegg og Sara Fellman. Foto: Teater Uro/Paal Wilhelm Nesset

Den kulturelle skolesekken ønsker flere kunstprosjekter rettet mot barn og unge med spesielle behov og lyser ut utviklingsmidler.

- Stortingsmeldingen Kultur, inkludering og deltaking slår fast at kulturpolitikken ikke har lykkes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder både bruk og deltakelse i kulturaktiviteter, og at funksjonshemmede fortsatt er underrepresentert blant publikum i kulturfeltet. Dette ønsker vi å endre, sier faglig leder for Den kulturelle skolesekken Vera Micaelsen.

I samarbeid med Seanse i Volda utlyser sekretariatet ut midler for å lage flere produksjoner som er tilrettelagt for barn med fysiske og psykiske funksjonshemminger.

Spesielt engasjement
Vera Micaelsen har et spesielt engasjement for disse barna, og er spent på hva slags søknader som kommer inn til fristen 21. mai.

- Den kulturelle skolesekken er en arena som skal fungere for alle barn, også de med spesielle behov, og det ønsker vi høyere bevissthet om. Man kan gjerne lage et kulturelt uttrykk som favner alle elevene, også de uten funksjonshemminger, men man må ta utgangspunkt i at elever med spesielle sansemessige eller kognitive utfordringer også skal ha glede av møtet med kunsten, sier Micaelsen.

I samarbeid med skolen
Prosjektet er et samarbeid med Seanse, senter for kunstproduksjon i Volda. De 6-10 produksjonene som blir plukket ut til å være med i prosjektet vil få hjelp og veiledning ved senteret, og skal også delta på et åpningsarrangement i Volda i august. Prosjektmidlene er tilgjengelig for alle kunstuttrykk, og kan både være til verkstedsbaserte prosjekter, eller rene møter.. Prosjektet vil ha oppstart i august i år, og planen er at produksjonene skal ut på turné i skoleåret 2014-2015.

Det kan søkes om enten å skape helt nye prosjekter eller om videreutvikling av eksisterende prosjekter. Kunstprosjektene skal utvikles i samarbeid med en skole som har barn og unge med spesielle behov.  Kunstprosjektene skal dokumenteres undervegs i prosessen og avslutningsvis får de deltagende kunstnerne i prosjektet delta på åpent refleksjonsseminar/konferanse, hvor erfaringene fra prosjektet vil bli presentert.

Lenke til Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012, Kultur, inkludering og deltaking

For spørsmål kontakt:
Vera Micaelsen – Faglig leder ved sekretariatet for Den kulturelle skolesekken: Vera.Micaelsen@kulturrad.no 21 04 58 39
Marit Ulvund - Senterleder Seanse: mu@hivolda.no 70 07 53 65

200 MILLIONER TIL SKOLESEKKEN

GULLSEKKEN TIL IVELAND SKOLE OG ABSENCE CREW