DKS EXPO 2014

Fra forestillingen Maria & José, som er basert på Erlend Loe og Kim Hiortøys bok med samme navn.

DKS EXPO 2014 er en visnings og diskusjonsarena for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. Vinter/vår 2014 blir fire forestillinger som har turnert i DKS vist på Det Andre Teateret i Oslo.

Etter forestillingene inviteres publikum og fagfolk til å diskutere tematikken, formen og innholdet.
Hele seansen filmes og gjøres tilgjengelig på kanal scenekunst.

Kanal Scenekunst.

Prosjektet er under kunstnerisk ledelse ved Det Andre Teateret og er et samarbeid med Scenekunstbruket, med støtte fra Kunstløftet.

Forestillingene er åpne for alle.

Les mer om DKS EXPO og se spilleplan på nettsidene til Det Andre Teateret.

HVA TENKER ELEVENE OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN?

GULLSEKKEN 2014