ANBEFALER MER SAMARBEID OM KULTUROPPLÆRING

Utsnitt fra forsiden til rapporten Det muliges kunst, illustrasjon av Ørjan Jensen, superpop.no.

I rapporten Det muliges kunst anbefaler ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen tettere samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken og kulturskolen.

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen ble oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten 2013. I mandatet for gruppens arbeid beskrives behovet for å få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole.

LISTE MED TI PUNKTER

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Thorhild Widvey fikk torsdag 24. april overlevert rapporten Det muliges kunst fra ekspertgruppen. Statsrådene vil få en liste med ti konkrete tiltak som råd fra ekspertgruppen. Ekspertgruppen anbefaler samarbeid mellom sektorene og et reelt samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken og kulturskolen, som del av den kulturelle grunnmuren lokalt, står det i Kulturdepartementets pressemelding.

Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet

- Rapporten fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen inneholder interessante råd om hvordan man kan koordinere en samlet innsats med kunst og kultur i barnehage og skole. Jeg skulle imidlertid ønsket en sterkere vektlegging av hva slags kunst og kultur som skal formidles til barn og unge. Kunst og kvalitet må være viktige elementer i diskusjonene som følger i kjølvannet av denne rapporten, sier Anne Aasheim i Kulturrådet.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten Det muliges kunst

UTFORDRER SANNHETER OM BARN OG KUNST

DEN KULTURELLE SKOLE­SEKKEN HEDRER ELEVVERTER OG KULTURKONTAKTER