51 SØKNADER TIL INK2013

Fra danseforestillingen BZz BZz DADA dA bee Foto Andre Austvoll

51 søkere ønsker å lage skolesekkproduksjoner som retter seg mot barn og unge med spesielle behov.

Søknadsfristen til INK2013 gikk ut 21. mai, og vi har mottatt 51 søknader for prosjekter som retter seg mot barn og unge med spesielle behov for Den kulturelle skolesekken.

Søknadene skal vurderes av Seanse i Volda, en arena for kompetanse og utvikling av samarbeid mellom kunstfeltet, skole og barnehage. Senterleder Marit Ulvund er svært imponert over søknadene som har kommet inn til prosjektet.

- Det er helt utrolig! Bare søknadene i seg selv er et spennende materiale og potensiale for videre satsing!

Prosjektsøknadene er nå til behandling, og de prosjektene som får støtte vil få beskjed i løpet av juni.

Les mer om Seanse

INK 2013 - STØTTE TIL KUNSTPROSJEKTER FOR BARN OG UNGE

200 MILLIONER TIL SKOLESEKKEN