200 MILLIONER TIL SKOLESEKKEN

Foto: Lars Opstad

Foto: Lars Opstad

Overskuddet fra Norsk tipping har blirr større enn forventet, noe som betyr mer penger i Den kulturelle skolesekken.

Kulturminister Hadia Tadjik lovet en økning på 14 millioner i Den kulturelle skolesekken da hun tok over som kulturminister, men fordi overskuddet fra Norsk Tipping i 2012 ble større enn forventet, er økningen blitt på hele 33 millioner. Midlene fordeles fra Kulturdepartementet og til fylkeskommunene. Det vil si at samtlige fylkeskommuner og kommuner kommer til å oppleve en markant økning i midlene.

Det betyr mer penger til produksjoner for barn og unge over hele landet.

- Dette kommer virkelig godt med. Det har ikke vært noen økning i midlene siden 2007, så nå får man både en slags indeksregulering av midlene samt en reell økning, sier faglig leder for sekretariatet for DKS, Vera Micaelsen.

Alt går til kunsten

De 200 millionene fordeles til fylkeskommunene gjennom en fordelingsnøkkel som tar høyde for geografisk og kulturell infrastruktur. 1/3 av midlene går direkte til kommunene, og 1/3 går direkte til fylkeskommunen. Den siste 1/3 delen skal fordeles av fylkeskommunen. Alle midlene skal benyttes til kunst og kultur for elever på grunnskole og videregående skole.

 

51 SØKNADER TIL INK2013

ETTERLYSER KUNST FOR BARN MED SPESIELLE BEHOV