VELLYKKET SLEKTSTREFF I LARVIK!

Oslo Ess spiller på videregående skoler i regi av Den kulturelle skolesekken, og tok også turen innom konferansen i Larvik.

19. og 20. september møttes fylkesnettverkene i Den kulturelle skolesekken (DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og Norsk kulturskoleråd til konferansen «Felles barn, felles ansvar» i Larvik.

Med bakgrunn i den nasjonale intensjonsavtalen fra 2010 har de tre ordningene vært i jevnlig dialog, men dette var første gang alle fylkesleddene hadde anledning til å sette seg ned sammen og arbeide med idéutvikling.

Det ble arbeidet i grupper på tvers av de tre ordningene, noe som forhåpentligvis bidrar til at det også blir enda lettere å samarbeide regionalt framover. Det var satt opp en pris på 30.000 kroner til det beste prosjektforslaget. Denne prisen gikk til Opplands og Hedmarks prosjekt «Kulturbrua» som skal realiseres på Mjøsbrua i 2014 med barn og ungdom fra begge fylker med bidrag fra alle ordningene.

Det ble satt ned ei samarbeidsgruppe som skal ha jevnlige møter framover. Denne består av de administrative lederne i de tre ordningene samt lederen for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS).

DOMMEDAG FOR SKOLESEKKEN?

HAR TATT PÅ SKOLESEKKEN IGJEN