God kommunikasjon og relevant informasjon om DKS

 
 

Enkel tilgang på god og relevant informasjon

Den nye portalen gir kulturkontakter og lærere god og relevant informasjon om DKS-tilbudet på deres skole. Det blir mulig å finne eventuelle lenker til opplegg, forberedelser og etterarbeid knyttet til de ulike tilbudene.

God kommunikasjon mellom fylkene, kommunene og skolene

Skoler og kommuner får bedre mulighet til kommunikasjon og åpenhet seg imellom i den nye portalen. Effektiv dialog mellom aktørene gjør det mulig med samarbeid og planlegging av produksjoner og oppsetninger.

Som lærer, rektor eller kulturkontakt på en skole får du mulighet til å:

 • Logge deg inn via Feide eller ID-porten

 • Ajourholde kontaktinformasjon, informasjon om skolen og skolens fasiliteter

 • Oppdatere grunndata og klasse-/elevinformasjon

 • Ta ut oversikter over skolens DKS-tilbud for ulike perioder

  • filtrere oversikten på grupper/klasser

  • videre-distribuere oversiktene

 • Se og bli varslet om hvilke tilbud som kommer til din klasse og skole

 • Se presentasjoner av produksjonene som inngår i skolens DKS-tilbud, inkludert eventuelle ressurser som følger med produksjonen

 • Kommunisere med DKS-planleggere om tilbud som gjelder skolen

 • Bestille plass på DKS-tilbud fra fylkeskommunen eller kommunen der dette er mulig

 • Melde interesse for DKS-tilbud fra fylkeskommune eller kommune og få tildelt plass utfra prioritet og tilgjengelighet der dette er mulig

 • Evaluere mottatte hendelser og gi synspunkt på DKS-tilbudet på din skole


Se skisser fra løsningen

Under finner du tidlige skisser for løsningen. Klikk på bildene for å se skissene. Endelig tekst og design er ikke påbegynt. Vi oppdaterer disse bildene så fort nye skisser er klare. Design for hele løsningen vil være klart i slutten av april.