Filmfest Salten -Verksted

arrow_back Produksjoner

Fra idé til ferdig film på en dag!

Dette filmverkstedet på høstsemesteret er første steg i Filmfest Salten, som går over to semester; filmskaping på høstemesteret og storslått feiring med prisutdeling på vårsemesteret.

Detaljene for verkstedet er ikke klare helt enda, og datoene er ikke fastsatt. Informasjon kommer fortløpende!


Varighet

4 timer (240 min)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

40

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Gymsal, Auditorium eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Prosjektor og skjerm/ lerret

Transportbestillinger
Skolene bestiller selv transport når det er nødvendig ved hjelp av vårt rekvisisjonsskjema
Viktig info om merking av faktura ligger i merknadsfeltet i turnéplanen.

Ukeplantekst
Denne uken er Filmfest Salten - filmverksted på turné for den Den kulturelle skolesekken i  Nordland, og kommer snart på besøk til vår skole. Les mer om dette på www.dksnordland.no

Promotering i skolen
Benytt gjerne bilder og video som ligger øverst på denne hjemmesiden. Vi oppfordrer skolen til å la kulturarrangørene stå for promoteringen.

Vårt mål
DKS Nordland tilbyr et mangfoldig program av høy kvalitet, med mål om å engasjere, inspirere og utfordre. Vi legger vekt på kunstens egenverdi; kunsten rører ved oss på uventet vis og gir rom for utvikling og nye impulser. Vi håper at programmet  setter spor hos unge øyne, hjerter og sinn!

 

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

filmhjelp.no er en støtteside for ungdom om filmproduksjon, og siden blir brukt aktivt under workshopen.

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Gry Løvmo, tlf: +47 918 83 341, e-post: grylov@nfk.no

Produsent/fagansvarlig

Gry Løvmo, tlf: +47 918 83 341, e-post: grylov@nfk.no

Kontaktperson utøver

Andreas Altermark, tlf: +47 905 72 877, e-post: andreas.altermark@gmail.com

Gry Løvmo, tlf: +47 918 83 341, e-post: grylov@nfk.no