Et lite stykke kunst

arrow_back Produksjoner

I workshopen Et lite stykke kunst inviteres elevene inn i kunstnernes prosjekt ved ulike deltakerteknikker: å la seg inspirere av visuell kunst til å skape bevegelser i rommet.

Opplevelsen er bygget opp som en veksling mellom performance, samtale, storytelling, bevegelses-instruksjon og alt leder frem mot elevenes frie kropps-improvisasjon til ulike kunstverk.


Varighet

1 timer og 10 minutter (70 minutter)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

ja takk, 4 elevarrangører

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

20

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Gymsal, Annet eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

ønsker at skoleklokke og bråkete ventilasjon skrus av. Vi blir alltid glad for kaffe med melk.

Ved bestilling av transport merkes faktura med 550160 Att.id METJOR, Prosjektnummer 5202241

Overordnet del- prinsipper og verdier som produksjonen kan kobles opp til
1.2 Identitet og Kulturelt mangfold
Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet.

(…)  De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet. Et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
(…) I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang.

Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

Ukeplantekst:
Denne uken får dere besøk av kunstnerne Hillevi S.Larsson og Camilla Brandt. Sammen med kunstnerne får elevene utforske visuell kunst, og uttrykke seg om kunsten, både verbalt, fysisk, emosjonelt og sanselig. Besøket er i regi av Den Kulturelle Skolesekken i Nordland.

Årets fokus: 
Vi i DKS Nordland har valgt å sette søkelyset på mangfold i arbeidet med årets program.  

 Kunsten kjenner ingen grenser, og fungerer som en meningsbærer på et universelt språk. Gjennom et mangfoldig tilbud av kunst og kultur får vi nye impulser som påvirker oss. Mangfoldet i kunsten skaper et ytringsrom, hvor hver og en av oss har en stemme og en plass for refleksjon. Den mangfoldige kunsten kan motvirke polarisering og isolasjon, den rører ved oss på uventede vis og maner til utvikling.  

Vi håper at skoleåret 22/23 byr på mangfoldige og gode kunstopplevelser i regi av DKS, som kan åpne både øyne, hjerter og sinn. Alt er love. 

 

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Hillevi S. Larsson

Camilla Brandt

Annette Brandanger

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Mette Jordahl-Broback , tlf: +47 412 00 179, e-post: metjor@nfk.no

Produsent/fagansvarlig

Gry Løvmo, tlf: +47 984 19 211, e-post: grylov@nfk.no

Kontaktperson utøver

Hillevi S. Larsson, tlf: +47 920 51 278, e-post: skalmerudl@hotmail.com

Camilla Brandt, tlf: +47 909 96 953, e-post: til.cmb@gmail.com

Annette Brandanger, tlf: +47 454 13 218, e-post: abrandanger@gmail.com