Oftania


«Oftania» inviterer Aleksander Kostopoulos til kunstinstallasjonskonsert.

Film, tekstiler, lys tas i bruk i kombinasjon med musikken for at publikum får ta del i en forent, men sansemessig sammensatt opplevelse. Publikum vil kunne bevege seg fritt rundt en «kube» i senter av rommet. Dette gjør at en vil kunne oppdage ulike visuelle og hørbare elementer avhengig av hvor en velger å stå og gå. 

Lokalet må blendes


Annen informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

35 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

3 stk

Sted

På skole

Maks publikumsantall

150

Oppriggingstid

120 minutter

Nedriggingstid

60 minutter

Arena/rom

Gymsal eller lignende

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Overordnet del- verdier og prinsipper som produksjonen kan kobles til

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 
(..)Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

 

Ukeplantekst
Denne uka er Aleksander Kostopoulos på turné i Den kulturelle skolesekken i Nordland. Aleksander har med seg en stor kube. Opplevelsen er en blanding av kunstinnstallasjon og konsert.

 

Årets fokus
DKS Nordland ønsker å sette fokus på brobygging i årets program.
Vi tror at felles kunst- og kulturopplevelser kan bygger broer mellom det kjente og ukjente, og at det kan være avgjørende for å utvikle oss som menneske og som fellesskap. I Oftania er det en tydelig bro mellom kunstutrykkene musikk og visuell kunst, som forenes i en kunstinstallasjonskonsert.

 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

DKS Nordland i samarbeid med utøvere.

Andre medvirkende

Thomas Wang Alexander Kostopoulos Thorbjørn Sandnes

Idé/opplegg

Alexander Kostopoulos / Thorbjørn Sandnes

Om kunstner / utøver / gruppe

Aleksander Kostopoulos (f. 1987) kommer fra Bodø og har utdannelse fra Musikkonservatoriet i Tromsø. Han har de siste årene blitt kjent som en av Nord-Norges mest aktive og meritterte musikere og har spilt sammen med et uuttalt antall grupper og artister, blant andre ISAK, Adjagas, Pil og bue og Mari Boine. I 2018 kom hans første soloalbum Faleo ut. 

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Maja Zakariassen, tlf: +47 905 80 911, e-post: majzak@nfk.no

Kontaktperson utøver

Steinar Pleim Johansen, tlf: +47 976 51 593, e-post: steinar.pleim.johansen@vagan.kommune.no

Aleksander Koustopoulos, tlf: +47 913 48 302, e-post: aleksander.koustpoulos@gmail.com