We Come from Far, Far Away

arrow_back Produksjoner

Vinneren av HEDDAPRISEN for beste forestilling for ungdom 2017.

We Come from Far, Far Away er basert på historier samlet inn på Hvalstad transittmottak for mindreårige asylsøkere i Asker. I stykkets handling følger vi ungdommene Omar og Abdallah på deres flukt fra Aleppo i Syria, frem til en av de ankommer Oslo S. Publikum sitter inne i et telt som blir satt opp på hvert spillested. Historien utspiller seg i en nær og intens atmosfære, ved hjelp av levende musikk, historiefortelling, clowning og skyggeteater.

Forestillingen varer 55 min, og etter hver forestilling åpner vi for en samtale med publikum ca, 10-15 minutter.


Varighet

1 timer og 10 minutter (70 min. (Forestillingen varer 55 min, og etter hver forestilling åpner vi for en samtale med publikum (ca 10-15 minutter).)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Vi har behov for bærehjelp bare i tillfelle det er trapp (eller en lang vei) mellom spillestedet og parkering.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

60

Oppriggingstid

180 minutter

Nedriggingstid

60 minutter

Arena/rom

Gymsal eller lignende

Antall utøvere

5

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Forestillingen kan spilles i en black box, gymsal, eller annet rom med minimumsmål 11 x 11 m og flatt gulv. Lyset er integrert i scenografien, vi trenger ingen teknisk utstyr. Heller ikke stoler eller benker.

Ved bestilling av transport merkes faktura med 550160 Att.id METJOR Prosjektnummer 5202243.

Inne i det store teltet er det et lite telt, og inne i det lille teltet er det en gutt. Han har reist langt. Han har stort sett reist alene. Han vil vise deg tingene han har med seg. Han vil også fortelle deg hvorfor han reiste, og veien han tok, men han kan ikke fortelle hvordan historien slutter.

We Come from Far, Far Away er basert på historier samlet inn på Hvalstad transittmottak for mindreårige asylsøkere i Asker. I stykkets handling følger vi ungdommene Omar og Abdallah på deres flukt fra Aleppo i Syria, frem til en av de ankommer Oslo S. Publikum sitter inne i et telt som blir satt opp på hvert spillested. 

Historien utspiller seg i en nær og intens atmosfære, inne i et telt, ved hjelp av levende musikk, historiefortelling, clowning og skyggeteater.

Materialet i forestillingen er dokumentarisk, og er delt med NIE gjennom samtaler og workshops. Deltagernes historier er vanskelige og utrolige, men som hos ungdommer flest er de fulle av energi, livskraft og håp for framtiden.

Forestillingen varer 55 min, og etter hver forestilling åpner vi for en samtale med publikum (ca 10-15 minutter).

Overordnet del- prinsipper og verdier som produksjonen kan kobles opp til

1.1 Menneskeverdet
Formålsparagrafen bygger på menneskeverdets ukrenkelighet og at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss
Menneskerettighetene har sitt grunnlag i menneskeverdet og er en viktig del av fundamentet for rettsstaten. De bygger på universelle verdier som gjelder for alle uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de befinner seg.

1.2 Identitet og Kulturelt mangfold
Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet.
(…)  De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet. Et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
(…) I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang.
Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

Ukeplantekst:
Denne uken får dere besøk av NIE teateret og forestillingen We come from fra, far away. Forestillingen er på turné i regi av Den Kulturelle Skolesekken i Nordland.

Årets fokus:  
Vi i DKS Nordland har valgt å sette søkelyset på mangfold i arbeidet med årets program.  

Kunsten kjenner ingen grenser, og fungerer som en meningsbærer på et universelt språk. Gjennom et mangfoldig tilbud av kunst og kultur får vi nye impulser som påvirker oss. Mangfoldet i kunsten skaper et ytringsrom, hvor hver og en av oss har en stemme og en plass for refleksjon. Den mangfoldige kunsten kan motvirke polarisering og isolasjon, den rører ved oss på uventede vis og maner til utvikling.  

Vi håper at skoleåret 22/23 byr på mangfoldige og gode kunstopplevelser i regi av DKS, som kan åpne både øyne, hjerter og sinn. Alt er love. 

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Iva Moberg

Andre medvirkende

Vaclav Kalivoda, Nora Svalheim, Robert Orr, Lukas Kalivoda

Gruppenavn

NIE Teater

Idé/opplegg

NIE teater

Om kunstner / utøver / gruppe

Kunstnerisk team: Regi: Alex Byrne, Dramaturgi, kunstnerisk samarbeid: Kjell Moberg, Skuespillerne, musikere: Václav Kalivoda, Iva Moberg, Robert Orr, Nora G. Svalheim, Lys design: Šimon Kočí, Jan Sháněl Tekniker: Ingeborg Larsen, Scenografi: Kateřina Housková og NIE, Musikk: David Hlaváč og NIE 

Forestillingen er utarbeidet med støtte fra Norsk kulturråd, Asker kulturskole, Asker kulturhus og Arts Council England.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Mette Jordahl-Broback , tlf: +47 412 00 179, e-post: metjor@nfk.no

Produsent/fagansvarlig

Mette Jordahl-Broback , tlf: +47 412 00 179, e-post: metjor@nfk.no

Kontaktperson utøver

Iva Moberg, tlf: +47 412 31 310, e-post: iva.moberg@nie-theatre.com

Ingeborg Dahlstedt Larsen, tlf: +47 908 63 134, e-post: ingeborg.larsen@gmail.com