Evaluering

For at alle ledd i DKS Nordland skal fungere optimalt er det viktig med en evaluering og tilbakemelding på hva som fungerer godt på turné og hva som kan bli bedre.

Ved endt turne får du automatisk tilsendt en epost med link til evalueringsskjema for din turné. Her ber vi om erfaringer fra formidlingen du har gjennomført, mottagelse på skolene og en liten oppsummering på hvordan det er å være utøver i vårt fylke.