Små steder – store opplevelser

DKS i Nordland byr på mange varierte scener, både store og små i vårt langstrakte fylke. Vi arbeider med å gjøre møtet mellom deg og elevene så bra som mulig, og ser frem til å samarbeide med deg om dette. 

Er du utøver – musiker, forfatter, kunstner eller formidler, med ønske om å nå et ungt publikum? Da er Den kulturelle skolesekken noe for deg.

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Årlig er 3 500 utøvere ute i DKS Norge rundt med kunst- og kulturproduksjoner innen litteratur, visuell kunst, film, scenekunst, kulturarv og musikk til barn og unge. Det gjør DKS-ordningen til Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturformidlere.

DKS-ordningen er et viktig virkemiddel for at alle barn og unge skal ha lik tilgang til kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av bosted og bakgrunn. Du kan være med å gi barn og unge den opplevelsen!

Dersom du har en ferdig utviklet DKS-produksjon eller en produksjonsidé som det er aktuelt å turnere med i DKS Nordland vil vi gjerne høre fra deg.

Frist for innmelding av produksjoner for 2020/21 var 1. oktober 2019.
Dette gjelder for både grunnskole, videregående og Tilrettelagt.

Innmelding av produksjoner gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no.