Det er gøy å være kulturarrangør!

Skolene mottar stadig flere kunstnerbesøk utenfra og har i tillegg egne arrangementer, og flere og flere skoler velger å opprette elevarrangører, som nå er omdøpt til kulturarrangører,  i forbindelse med kunst- og kultur-arrangementer.
DKS Nordland arrangerer kulturarrangør-kurs for alle skolene etter en 4-årsplan.
I 2020-21 er det skolene i Salten sin tur å delta på heldagskurset hvor elevene får bli kjent med de ulike rollene i et arrangørteam og får prøvd seg som arrangør av en konsert. Høsten 2020 vil vi lansere en digital variant av kurset.

Kulturarrangører har blitt innført med suksess, ikke bare ved flere skoler i Nordland, men også landet rundt. Disse kan bestå av en fritt sammensatt gruppe eller eksempelvis være representert ved elevrådet. Å være medhjelper til arrangementer som skjer på skolen skaper en form for eierskapsfølelse til det som skal skje og en stolthet i selv å ha hjulpet til i realiseringen av arrangementet. Dette er verdifull kunnskap som også kan benyttes i sammenhenger utenfor skoletiden.

Kvaliteten i arrangementer enten fra Den kulturelle skolesekken eller skolens egne heves betraktelig ved god tilrettelegging. Dette er et arbeid elever godt kan ta stor del i og hvor lærings- og mestringseffekten er stor. DKS Nordland oppfordrer derfor skoler om å gi elever kompetanse og inspirasjon til arrangøroppgaver.

For mer informasjon, kontakt Jim-Raymond Hansen, jimhan1@nfk.no