Det er gøy å være kulturarrangør!

Skolene mottar stadig flere kunstnerbesøk utenfra og har i tillegg egne arrangementer, og flere og flere skoler velger å opprette elevarrangører, som nå er omdøpt til kulturarrangører,  i forbindelse med kunst- og kultur-arrangementer.
DKS Nordland arrangerer kulturarrangør-kurs for alle skolene etter en 4-årsplan.
I 2020-21 er det skolene i Salten sin tur å delta på heldagskurset hvor elevene får bli kjent med de ulike rollene i et arrangørteam og får prøvd seg som arrangør av en konsert. (AVLYST GRUNNET KORONA).

I høst lanserte vi og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) et digitalt kurs for kulturarrangører som vi håper vil styrke mottakerapparatet på skolene i hele landet. Dette E-kurset tilbyr både oppfriskning av kunnskap og en innføring til de som er nye i rollen som kulturkontakt eller kulturarrangør. Målet vil være å bidra til god rekruttering og opplæring av kulturarrangører i skolen. Du finner nettressursene på KKS sin hjemmeside.

Kulturarrangører har blitt innført med suksess, ikke bare ved flere skoler i Nordland, men også landet rundt. Disse kan bestå av en fritt sammensatt gruppe eller eksempelvis være representert ved elevrådet. Å være medhjelper til arrangementer som skjer på skolen skaper en form for eierskapsfølelse til det som skal skje og en stolthet i selv å ha hjulpet til i realiseringen av arrangementet. Dette er verdifull kunnskap som også kan benyttes i sammenhenger utenfor skoletiden.

Kvaliteten i arrangementer enten fra Den kulturelle skolesekken eller skolens egne heves betraktelig ved god tilrettelegging. Dette er et arbeid elever godt kan ta stor del i og hvor lærings- og mestringseffekten er stor. DKS Nordland oppfordrer derfor skoler om å gi elever kompetanse og inspirasjon til arrangøroppgaver.

For mer informasjon, kontakt Jim-Raymond Hansen, jimhan1@nfk.no