Samisk nyproduksjon i regi av DKS Nordland

Onsdag og torsdag i uke 4 arrangerte DKS Nordland idéverksted med spesielt inviterte samiske kunstnere og ressurspersoner på Beddingen kulturhus i Bodø. Målet med verkstedet var å få inspirasjon til splitter nye kulturproduksjoner som skal vise fram de fem samiske språkene vi har i Nordland: nord- og sørsamisk, samt lule-, pite- og umesamisk. Dette skjer i samarbeid med Samisk satsning hos Nordland fylkeskommune.

Sammen med vårt team av produsenter fikk Ole-Henrik “ÅVLA” Lifjell (musikk og scenekunst), Emma Sofie Joma Rustad (scenekunst), Olve Utne (lingvistikk og lokalhistorie) og Ellen Hofsø (litteratur) anledning til å la seg inspirere av hverandre. Med på laget var også Unni Amundsen, rådgiver hos Samisk satsning og utdannet pedagog med flere års erfaring som samisklærer i skolen.

Mange frø ble sådd i løpet av de to dagene med kreativt verksted, og vi ser fram til fortsettelsen. Målsettingen fremover er å få én eller flere turnévennlige produksjoner ut på veien med Den kulturelle skolesekken i løpet av 2023 og 2024. Følg oss i sosiale medier for fortløpende informasjon!