Hyllest til Chuck Berry
Hyllest til Chuck Berry

Programmet er ute!

Nå er programmet for skoleåret 2022/2023 endelig ute. På facebook finner dere filmer til hvert distrikt, og på nettsiden finner dere utfyllende informasjon om produksjonene. 

God fornøyelse!

Som fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland vil jeg å gratulere alle barn og unge i Nordland med programmet i Den Kulturelle Skolesekken for skoleåret 2022-2023!   Jeg gratulerer også de ansatte i Den kulturelle skolesekken med et spennende program som setter fokus på mangfold.  

Vi blir nye mennesker når vi får se mye forskjellig kunst og kultur. Variasjon venner oss nemlig til at det er lov å mene mye forskjellig, og da blir det lettere for oss alle å si det vi tenker. Kunst og kultur gjør at vi tåler mer av hverandre uten å bli uvenner, og vi får kjenne på følelser vi kanskje ikke har hatt før. På den måten bidrar kunst og kultur til å utvikle hver enkelt av oss, og gir oss et bedre samfunn.  


Jeg håper at DKS vil gi alle elever varierte og gode kunstopplevelser som kan åpne både øyne, hjerter og sinn, i skoleåret 22/23.  

Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland