Smittevern skoler og utøvere grønt nivå

Smittevernsveileder for skolene GRØNT nivå- generell informasjon
Skolene følger pr. 17.08.21 grønt nivå i trafikklysmodellen for smitteverntiltak. Skoler kan følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.
På grønt nivå kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. 

Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:

Ansvarlig arrangør

  • Skolens rektor eller en kulturkontakt med delegert ansvar er ansvarlig arrangør når arrangementet foregår på skolen. God dialog mellom DKS, utøver og kulturkontakt er viktig for en god og trygg gjennomføring.
  • Når arrangementet er utenfor skolen er det som oftest huseier/driftseier ved kino/kulturhus som er ansvarlig arrangør. Ved slike arrangementer har distriktsansvarlig dialog med arrangør og skolen for vurdering rundt hver enkelt hendelse.
  • DKS Nordlands distriktsansvarlige sender ut informasjon i forkant av arrangementet for å følge opp mulige endringer i turnéplan eller smittesituasjon.