DKS-programmet for 2021-2022 er klart!

Årets absolutte høydepunkt er endelig her, kunst- og kulturprogrammet 2021-2022 slippes i dag, 8.april!

Søk på din skole eller kommune på forsiden og du får fullstendig oversikt over deres program.
I tillegg lanserer vi program-filmer for hvert distrikt som skolene kan bruke til å informere om programmet til elever, lærere og foresatte.
Filmene legges også fortløpende ut på vår facebook-side «Den kulturelle skolesekken i Nordland» i løpet av dagen.

Om programmeringsarbeidet
Det er et ærefullt oppdrag å jobbe fram kunst- og kulturprogrammet til de 28.000 elevene som er i både grunn- og videregående skoler i Nordland.  Vi går heldigvis lysere tider i møte og programmet 21-22 er planlagt på grønt nivå- altså under normale tilstander. Det betyr at vi må tilpasse oss koronasituasjonen ved behov, men krysser fingrer for at vi kan gjennomføre som ønsket.

Grunnskolen
Med bakgrunn i reduserte budsjetter og økte utgifter de siste årene gikk vi i dialog med kommunene høsten 2020. Vi har nå endret våre såkalte «programmeringsnøkler» for å kunne tilby et program med større bredde og representasjon av alle kunst- og kulturuttrykkene.
Årets program har også et ekstra fokus på visuell kunst hvor vi har vektlagt tverrkunstneriske produksjoner med dette som uttrykksform. Relevans for målgruppa er sikret gjennom programråd med fagperson, lærere og elever.
Vi ser samtidig at vi ikke klarer å tilby elevene to kunstmøter i løpet av skoleåret med våre økonomiske rammer og har vektlagt kvalitet over kvantitet. I tillegg vil det lokale DKS-programmet kunne supplere det regionale programmet.

Videregående skoler
Det er et fast program for elevene på vg1 og vg2, det betyr at alle elevene på vg1 skal delta på en kulturarvproduksjon og alle elever på vg2 deltar på en  litteraturproduksjon.
Elever på studiespesialisering vg2 får mulighet til å reise til Petter Dass- museet, mens studiespesialiserende på vg3 kan besøke Hamsunsenteret. Utover dette er det flere produksjoner som gis til utvalgte skoler i forbindelse med øvrig turnévirksomhet i Nordland, feks Nordland Teater, Figurteateret og Ai Weiwei på KaviarFactory.
Alle skoler og trinn kan benytte seg av billettbidragsordningen for å søke om bidrag til lokale kunst-og kulturarrangement utover DKS-programmet. Les mer i “Meny” under “For videregående skoler”.
Programfilm: DKS VGS 21-22

Årets fokus
Etter ett år med store begrensinger på hvordan vi kan leve sammen i samfunnet har det blitt tydeligere enn noen gang at fellesskapet er livsviktig for hver og en av oss på mange måter. Kunst og kultur er noe av limet som holder felleskapet sammen- det skaper identitet, tilhørighet og inspirasjon. Det gir oss muligheten til å erfare, oppleve og bli klokere sammen. Vi håper at skoleåret 2021-22 skal kunne åpne for store fellesopplevelser i DKS, for sammenblanding mellom kohorter og et forsterket fellesskap!

Tilbakemeldingsfrister for kulturkontakter og kommunekontakter
For å sikre oss at turnéplanene kan gjennomføres som planlagt må kulturkontakter sjekke at oppsatte datoer for besøk er gjennomførbare.
Gi deretter beskjed til kommunekontakt dersom alt ser greit ut eller hvis skolen har planlagte aktiviteter for eksempel, skoleforestillinger, FN-dag, arbeidsuker o.l. , som kræsjer med oppsatt besøk.

Kulturkontakter på videregående gir beskjed til Mette Jordahl-Broback, metjor@nfk.no.

Svarfrist 31.mai.

Kommunekontakt sender en samlet oversikt med alle tilbakemeldingene i løpet av tirsdag 1.juni til distriktsansvarlige.

Vi ser fram til å gi dere “store opplevelser på små steder!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *