Vi er blitt Balansemerket!

Vi som en stor kulturaktør i Nordland har en viktig rolle i et forebyggende arbeid mot all uønsket atferd, og særlig i forebyggende arbeid rundt seksuell trakassering. Vi har tatt et standpunkt. Vi er stolte av at vi er Balansemerket, og oppfordrer alle andre kulturaktører til å gjøre det samme.

Dette innebærer at vi i DKS og våre utøvere forplikter oss til å bidra til et trygt arbeidsmiljø hvor det er nulltoleranse for seksuell trakassering.
Skulle uønskete hendelser oppstå er vi rigget for å ivareta involverte parter.

Les mer om Balansemerket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.