Informasjon til kommunekontakter

Nytt organisasjonskart i Nordland fylkeskommune fra 01.01.2021
Fylkeskommunen står i en omstillingsprosess som også vil fortsette utover i 2021.
Dette har resultert i en omorganisering av avdelingene og at Scene 8 som merkenavn er oppløst fra 01.01.2021.
Stig Løvseth har takket for seg som leder for DKS Nordland og er nå seksjonsleder for «Kulturutvikling» som inneholder fem ulike avdelinger :

 • Arkiv i Nordland
 • Nordland fylkesbibliotek
 • Musikk i Nordland, Figurteateret i Nordland
 • Kunst- og kulturutvikling
  • Tilskudd
  • DKS Nordland
  • UKM
  • Scenekunst i Nordland
  • Samisk

Status i DKS-teamet
Ida Hevrøy er konstituert fagleder DKS – hun er for mange kjent som nåværende produsent og distriktsansvarlig for Helgeland nord.
Mette Jordahl- Broback er produsent og distriktsansvarlig for videregående skoler og Ofoten.
Charlotte Jenssen Wergeland er i et vikariat som produsent og distriktsansvarlig for Lofoten og Vesterålen.
Jan-Ivar Bårtvedt er i et vikariat som produsent og distriktsansvarlig for Salten og Helgeland.
Fram til påske er Jim-Raymond Hansen produsent og distriktsansvarlig for Salten nord og Kathrine Schjem for Salten sør.
Lise Valberg er i permisjon fra 01.mars – 01.september.

Portal- vi planlegger oppstart av opplæring av kommunekontakter i portalen i uke 16. Vi tar nærmere kontakt med dere når dette arbeidet starter opp.
Kommunekontaktmøter med programgjennomgang gjennomføres i løpet av uke 11-12.
Kulturtankens årskonferanse strømmes 18.-19. mars på Kulturtanken sin hjemmeside.
Programslipp 8.april– mer informasjon kommer.