Smittevernveileder for utøvere

DKS Nordland har utarbeidet en egen smittevernveiledere for utøvere som skal reise på turne i Nordland, så lenge trafikklysmodellen for smittevern ligger på gult nivå i grunnskole og videregående skole.

DKS Nordland ønsker å gjennomføre så mye som mulig av høstens program, men vil måtte gjøre tilpasninger underveis. Vi håper derfor på god dialog med utøverne, og vil ta kontakt med dere for å gjøre praktiske avklaringer knyttet til deres produksjon.

Per idag er skolene på det som kalles gult nivå, det betyr at tiltakene er ganske strenge. Dette kan endre seg i løpet av noen uker. Ved rødt nivå vil det ikke bli gjennomfør turnéer, men vi krysser fingrene for at det ikke blir situasjonen i høst. Endres nivået til grønt, vil noen krav kunne lempes på. 

[LES VEILEDEREN] og trykk deg gjerne inn på lenkene for mer informasjon. 

[DKS Viken] har skrevet en veileder som er svært grundig i behandling av utstyr og har gode tips til dere. Les gjerne den også.

Vi ønsker dere en opplyst, trygg og frisk turnéopplevelse i Nordland, og håper at vi sammen kan gi skoleelevene et kunstnerisk påfyll i skolehverdagen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *