Velkommen til årets førsteklassinger

DKS Nordland har i sommer sendt ut et velkomstskriv om DKS-ordningen sammen med grunnskolens program og en refleks til skolene som venter årets førsteklassinger.

Vi håper dette bidrar til at elevene allerede fra skolestart er kjent med hva DKS er samtidig som vi gjør både elever og foreldre oppmerksomme på verdens beste kunst- og kulturordning for barn og unge.

Vi ber lærerne dele ut til alle førsteklassingene og ønsker dere lykke til med oppstart.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *