Vi har fått ny medarbeider

17.august tiltrer Maja Zakariassen som produsent i Den kulturelle skolesekken i Nordland. (DKS)

Maja Zakariassen har for veldig mange vært kjent som sceneinstruktør i Indre og Nordre Salten. Vi i DKS Nordland ønsker henne velkommen til det viktige arbeidet med å skape gode kulturproduksjoner for barn og unge i Nordland.

Den kulturelle skolesekken i Nordland administreres av Nordland fylkeskommune v/Scene 8 og Ung kultur-avdelinga.
Midlene til DKS kommer som øremerket tildeling fra staten. For skoleåret 2020/2021 er tildelingen på rett i over 12 millioner kroner.

1/3 av statstilskuddet skal fordeles videre til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for DKS, noe som er i tråd med Kulturdepartementets krav til kommunene.
Midlene skal kommunene bruke til å gjennomføre egne og lokale planer.
Resten av tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner formidlet via DKS Nordland.

Alle elever grunnskolen og videregående skole i Nordland får tilbud. Elevene får jevnlig besøk, enten på skolen, på en kulturinstitusjon eller lokalt kulturhus i løpet av de 13 årene de er elever i offentlig skole.
Alle kunstuttrykkene står på menyen som DKS Nordland sender ut; musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, kulturarv og film.

Maja Zakariassen skal ha som hovedoppgaver å være fagprodusent, samt være distriktsansvarlig for Lofoten og Vesterålen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *