Ingen DKS-arrangementer før sommeren

Forbud mot kulturarrangementer fører til avlysninger før sommerferien 

Dette er et alvorlig utbrudd som kan få helsemessige konsekvenser for mange mennesker. Regjeringen har, ved kongelig resolusjon, vedtatt en forskrift om smitteverntiltak. Forbudet mot kulturarrangementer, som Helsedirektoratet fattet i mars 2020, er også innarbeidet i denne forskriften.

I forskriften er det fastsatt forbud mot kulturarrangementer der personer møtes fysisk. I tråd med nasjonalsmittevernslovgivning avlyser derfor DKS Nordland alle DKS-arrangementene på skolene for resten av skoleåret. Bruk gjerne våre digitale tilbud, for mer informasjon trykk her.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *