Avlysninger grunnet korona

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Nordland avlyser alle turneer i regional regi fram til påske 2020, gjeldende fra 12.03.20 til og med 03.04.20.  
Dette som en del av et forebyggende “føre var-prinsipp” i forbindelse med Korona-viruset.  Eventuelle behov for tiltak etter den nevnte perioden vil bli vurdert fortløpende.   Det er viktig at eventuelle bestillinger som kommunen/skolen har gjort i perioden, avbestilles – for eksempel elevtransport.  DKS Nordland har også sendt ut dette varselet til postmottak til kommunene. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *