DKS-besøka går som planlagt

Vi lever i ei tid med usikkerheit og stadig ny informasjon knytta til smittesituasjon rundt Covid-19.

Smitten er forholdsvis lav i Møre og Romsdal, og ingen skular er stengde.

Men kulturlivet generelt har begrensingar, og det er restriksjonar på møter i sosiale settingar.

Difor er det meir enn nokon gong viktig å gi barn og unge gode kulturopplevingar, og vi vil så langt det let seg gjere sørge for at DKS-besøka går som planlagt i skulane.

Det er betre at vi samarbeider med dykk om å gjere det tryggast muleg ved å gjere tilpassingar framfor å avlyse.

Eksempel på tilpassing kan vere at:

  • Skulen ikkje dreg på kulturhus eller til andre skular, men får produksjonen til skulen.
  • Færre elevar enn planlagt kan sjå forestillinga.
  • Ein produksjon kan visast to gonger i staden for ein, med færre elevar til stades per forestilling.

Er du usikker på situasjonen, ta kontakt med oss, så finn vi løysingar i fellesskap.

Det er også viktig at kunstnaren/utøvaren får vist fram sin kunst, si forestilling, og dermed få gjort jobben sin som har vore planlagt og avtalt i lang tid. På den måten beheld vi gode kunstnarar/utøvarar i DKS vidare, også når Covid-19 er over.

Smittevernrettleiarar for DKS Møre og Romsdal finn du her  https://www.denkulturelleskolesekken.no/more-og-romsdal/

Og vi rettar oss etter lokale og nasjonale smittevernreglar, råd og retningslinjer som til ei kvar tid er gjeldande.