Det er utarbeidd felles profil og logo for Kulturtanken og Den kulturelle skulesekken (DKS). Målet er at vi på sikt skal kunne ha ein felles visuell identitet for DKS i heile landet. Ein felles visuell identitet vil bidra positivt til å styrkje det felles eierskapet til Den kulturelle skulesekken, til å synleggjere fellesskapet, og til å skapa gjenkjenning.

Last ned heile logopakka under. Vi vil hjelpe med tilpassing av logo lokalt.
For spørsmål om logobruk eller tilpassing, kontakt Lars Opstad: lo@kulturtanken.no