Maur

Interaktiv utendørsforestilling av Polyglot theatre, Australia

arrow_back Produksjoner

Maur-forestillingen dere nå skal få på besøk, har turnert i hele verden med det australske kompaniet Polyglot. Forestillingen har blitt produsert på nytt i Norge av Rom for dans, for Den Kulturelle Skolesekken i Innlandet og Oslo. 

Dette skjer på skolen: Elevene samles først, og får litt informasjon av en inspisient. Gruppa går samla ut til avtalt uterom, der de snart oppdager tre gigantiske maur. Maurene har med seg flere hundre store brødsmuler som de holder på med og ønsker barnas hjelp til å organisere. Barna velger selv i hvilken grad de vil være med på maurenes bevegelser og aktiviteter, og snart gripes stadig flere av et ønske om å bidra og til å forstå sammenhenger og skape orden i brødsmule-kaoset. Barnas egne ideer følges av maurene, og det skapes mønstre og formasjoner i landskapet, før maurene forlater barna igjen. 

 

Forarbeid: Les lærerveiledning og gå gjennom vedlagt powerpoint med elevene. Dersom dere ønsker kan også elevene lage Maur-antenner i forkant, som de kan ha på seg under opplegget. Se siste bilde i bildeserien øverst for idé til utseende. Antennene kan lages på den måten dere vil. 

“Kan du si til de store maurene: Jeg vil gjerne takke dem! ” – Jente, 7 år

Forestillingene til Polyglot er kjent for å fokusere på barnas aktive deltakelse i forestillinger som er både lekne og konseptuelle, og der barna er viktige medspillere, noe dere vil erfare i møte med Maur. 


Varighet

30 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Vil gjerne ha hjelp av elevarrangører under hele besøket. Både bæring, rigging og vakthold (passe på brødsmuler) underveis.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

69

Oppriggingstid

90 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Annet eller lignende

Antall utøvere

4

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Spilles utendørs, helst unna leikeapparat, og ikke mens andre har friminutt.

Maur spilles utendørs, og det går bra med litt regn. 

Aktørene i Maur  tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. De ønsker også å diskutere mulige uterom med skolen, og vil gjerne få tilsendt bilder av disse, slik at forestillingen fungerer best mulig for rommet og for barna på deres skole. Alle lærere og ansatte som blir involvert i dette DKS-besøket må i rimelig tid få tilgang til denne informasjonen og ha lest den på forhånd.

DKS er for alle elever. Kulturkontakten har ansvar for å tilrettelegge og orientere skolens elevarrangører. Utøverne vil veldig gjerne ha hjelp av elevarrangører under hele besøket. 

Når utøverne kommer til skolen tar kulturkontakten imot dem.

Lykke til med besøket! 

Arrangert av

Innlandet fylkeskommune

Produsert av

Polyglot i samarbeid med DKS Innlandet, DKS Oslo og Rom for dans.

Polyglot Theatre er støttet av The Victorian Government gjennom Creative Victoria.

Utøvere

Chollada Phinitduang

Tora Brekke

Emilie Østby

Andre medvirkende

Emma Öberg, tlf: 94444056

Gruppenavn

Polyglot theatre i samarbeid med Rom for dans

Idé/opplegg

Polyglot theatre, Australia

Om kunstner / utøver / gruppe

Polyglot teater er et verdenskjent teaterkompani med base i Melbourne, Australia. Polyglot setter barnet i sentrum av alt de gjør kunstnerisk, og de jobber for å gi barn eierskap og styring over egen kunst- og kulturopplevelse.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Reidun Kristiansen, tlf: +47 90 11 27 37, e-post: bjorg.reidun.kristiansen@innlandetfylke.no

Øystein Johnsen, tlf: +47 98 60 45 01, e-post: oytjoh@innlandetfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Mette Renolen, tlf: +47 92 62 12 62, e-post: mette.renolen@innlandetfylke.no

Kontaktperson utøver

Camilla Myhre, tlf: +47 90 11 38 96, e-post: camilla@romfordans.no

Ida Maria Halvorsen, tlf: +47 46 96 93 26, e-post: prod@romfordans.no