Uretusjert

arrow_back Produksjoner

Maria Pasenau er født inn i en tid hvor selfien fungerer som et selvstendig uttrykk. Gjennom sine fotografier ønsker hun å fortelle en alternativ historie om sin generasjon – en historie som ofte forsvinner i kavalkaden av polerte, selvpromoterende bilder. Hun søker å finne et sted for motstand i en verden som er formet og dominert av massemedias sjargong, et mot-bilde til den polerte og glatte flaten som preger mange av bildene mennesker viser frem av seg selv på nett. Sårheten, usikkerheten, men også den eksperimenterende nysgjerrigheten skaper et rom som anerkjenner kropp og identitet.  Pasenaus kunst er en invitasjon til å dele et rom med kunstneren hvor vår egen uregjerlighet, vår uavklarte relasjon til egen kropp anerkjennes.

Kunstneren Maria Pasenau har vokst opp med Instagram. Dette mediet har hun brukt aktivt for å utforske et fotografisk univers som fremstiller henne selv og hennes omgangskrets med en ungdommelig råhet. Vi blir presentert for et utvalg verk fra hennes kunstnerskap. Elevene møter kunstneren i samtale med kunstformidler Camilla von Køppen.

Samtalen går inn på tema som fremstilling og utforskning av selvet, og om hvilke idealer ungdom blir eksponert for i mainstream media.  Elevene deltar i samtalen underveis og eventuelt etterpå. Dialog, delaktighet og flerstemmighet vil bli vektlagt i dette opplegget. 

Les mer under Annen informasjon


Varighet

1 timer og 30 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Vi ønsker å møte klassen i deres klasserom. For visning trenger vi prosjektor og pc. Vi trenger to stoler foran prosjektor. Vi vil sitte under kunstnersamtale.

Camilla von Køppen vil ta kontakt i god tid på forhånd for å avtale alt praktisk omkring besøket. Alle involverte og lærere som skal ha "Uretusjert" med sine elever må få tilgang til denne lærerveiledningen i god tid og ha lest den før besøket  kommer til skolen.

Skolens kulturkontakt eller elevarrangører tar imot de medvirkende når de kommer til skolen.

Lykke til med besøket!

 

 

 

 

 

 

Arrangert av

Innlandet fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Camilla von Køppen

Maria Pasenau

Andre medvirkende

Gruppenavn

Maria Pasenau i samtale med Camilla von Køppen

Idé/opplegg

Maria Pasenau og Camilla von Køppen

Om kunstner / utøver / gruppe

Maria Pasenau Maria Pasenau  (f. 1994, Mjøndalen) er en samtidskunstner som bor og arbeider i Oslo. Hun studerte ved Norsk fotofagskole i Trondheim. Pasenau har en rekke soloutstillinger så vel som gruppeutstillinger bak seg. I 2018 tok hun del i Bjarne Melgaards digitale utstilling Life Killed My Chihuahua på Galerie Thaddaeus Ropacs Instagramkonto. Hun var også den første kunstneren som hadde takeover på Nasjonalmuseets Instagramskonto under Tori Wrånes’ utstilling Hot Pocket i 2017. Pasenau har holdt performance på Fotogalleriet, OCA – Office of Contemporary Art Norway og Soppen performancekunstfestival. Hun er en av de yngste kunstnerne som har blitt oppkjøpt til Nasjonalmuseets faste samling noen sinne.

Camilla von Køppen (f 1975) har kunstutdannelse fra Camberwell College of Arts London, med MA i Bookarts. Hun har over 20 års erfaring  med formidling i ulike kunstinstitusjoner som the British Museum, Trondhjems Kunstforening, Henie Onstad Kunstsenter og Høstutstillingen. I perioden 2013-2019 var hun ansatt som kurator for formidling ved Ekebergparken i Oslo og hadde ansvaret for etablering og drift av formidlingsavdelingen der. Camilla jobber nå som freelanceformidler og formidlingskonsulent.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Jofrid Sørskog, tlf: +47 936 17 900, e-post: jofrid.sorskog@innlandetfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Carina Gjelsvik, tlf: +47 416 76 795, e-post: carina.gjelsvik@innlandetfylke.no

Kontaktperson utøver

Camilla von Køppen, tlf: +47 417 78 972, e-post: camillavonkoppen@gmail.com