Flukten fra det norske Holocaust

Foredrag med Sidsel Levin og Birgit Rimstad

arrow_back Produksjoner

I 1940 ble Norge okkupert av Nazi-Tyskland. Nazistene hadde som mål å utrydde alle Europas jøder. Gradvis innførte nazistene strammere tiltak og trusler mot jødene også her. Vinteren 1942 måtte alle jøder fylle ut et spørreskjema, de fikk en rød J stemplet i sine papirer.

Høsten 1942 begynte siste fase av forfølgelsen av de nær 2000 jødene i Norge. Da ble jødiske kvinner, menn, barn, gamle, syke arrestert. Nesten 800 ble deportert til Polen der over 700 ble drept i dødsleirene. 1200 jøder greide å flykte til Sverige. De berget livet, men mistet familie, slektninger og venner. Alt de eide ble tatt fra dem.

 Hvorfor? Bare fordi de var jøder, ikke for noe annet.

Gjennom to nære familiehistorier forteller Sidsel Levin og Birgit Rimstad om aksjonene mot jødene i det nazi-okkuperte Norge høsten 1942.

"Vi trodde aldri disse skremmende holdningene kunne komme tilbake, men i dag vokser antisemittismen kraftig fram på nytt. For å gjenkjenne faresignalene, må vi kjenne historien. Hvordan kan vi hindre at noe slikt skjer igjen?"

 


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

90

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Auditorium eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Sidsel Levin og Birgit Rimstad tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass.

Alle lærere og ansatte som blir involvert i dette DKS-besøket må i rimelig tid få tilgang til denne informasjonen og ha lest den på forhånd.

DKS er for alle elever. Kulturkontakten har ansvar for å tilrettelegge, finne egnede rom og orientere skolens elevarrangører.

Når Sidsel og Birgit kommer til skolen tar kulturkontakten og/eller elevarrangører imot dem.

Lykke til med besøket! 

Arrangert av

Innlandet fylkeskommune

Produsert av

DKS Viken

Utøvere

Birgit H. Rimstad

Sidsel Levin

Andre medvirkende

Gruppenavn

Sidsel Levin og Birgit H Rimstad

Idé/opplegg

Rimstad/Levin

Om kunstner / utøver / gruppe

Birgit Rimstad er utdannet sosionom med en mastergrad i historie. Hun har arbeidet som sosialsjef og som direktør i høgskolesektoren, sist ved Oslo Met. De senere årene har Birgit jobbet som forfatter og foredragsholder. I 2016 kom boken Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust. Fra 2019 har hun hatt oppdrag for Den kulturelle skolesekken; sammen med Sidsel Levin har hun besøkt videregående skoler med forestillingen Flukten fra det norske Holocaust.

 

Sidsel Levin er utdannet musikkpedagog og drev musikkskole for barn i over 30 år. Hun har laget musikkprogram i radio og TV, skrevet bøker og teater – også for barn. Fra 2000 ledet Sidsel etableringen og utviklingen av Jødisk Museum i Oslo og var museets første direktør. Hun bygget opp museets kultur- og formidlingsprogram og har i flere tiår holdt foredrag om jødisk kultur og historie i Norge. I seks år var hun prosjektleder for Snublesten-prosjektet. Fra 2019 har hun, sammen med Birgit Rimstad, presentert forestillingen Flukten fra det norske Holocaust for videregående skoler i Norge.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Jofrid Sørskog, tlf: +47 936 17 900, e-post: jofrid.sorskog@innlandetfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Maia Høilund, tlf: +47 934 04 178, e-post: maia.hoilund@innlandetfylke.no

Kontaktperson utøver

Birgit H. Rimstad, tlf: +47 958 01 850, e-post: bi-ri@online.no

Sidsel Levin, tlf: +47 988 29 465, e-post: sid-lev@online.no