Fake news - fra Snorre til Trump

arrow_back Produksjoner

Hvor godt kjenner du Snorres kongesagaer? Snorres kongesagaer regnes som av av de viktigste historiske kildene fra middelalderen. Men hva er sant og hva er løgn - og spiller det egentlig noen rolle? Kan vi trekke linjer fra dagens fake news til middelalderens historieskriving? 

Fake News retter søkelys på historie, samtid, kildekritikk og Fake News. 

Les mer under Nyttig informasjon


Varighet

1 timer

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

5 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Fake News er en interaktiv produksjon, der elevene i stor grad er med på å forme opplegget. Opplegget åpner med det elevene tror er et kjedelig foredrag om Snorres kongesagaer. Det utarter seg til å bli en diskusjon mellom utøverne om det som fortelles er sant eller ikke. Elevene diskuterer hva som er sant/ikke sant. Hvorfor tror de eller ikke på Snorres gjenfortellinger om middelalderens konger? Vi reflekterer samtidig over hvorvidt historiebøkene er mer pålitelige enn nåtidens aviser, og hvordan vi kan avsløre usannheter. Hvorfor vil noen eventuelt fortelle ting som ikke er sant? Er elevene noen ganger skyldig i dette selv?

Videre skal elevene delta i forskjellige aktiviteter og øvelser; her får de teste ferdighetene sine til å avsløre både hverandres og utøvernes løgner, samt prøve å lure medelevene til å tro på usanne påstander om seg selv. De blir også satt på prøve i en nyhetsquiz. Klarer elevene å avsløre hvilken sak som er sann/usann? Vi kjører en eliminasjonskonkurranse der den beste Fake News-avsløreren står igjen til slutt. Er elevene bedre enn lærerne? 

Vi drar paralleller til historiefortelling/sladder før og nå, og elevene vil oppleve hvor fort en historie kan forandre seg bare på en tur rundt i klasserommet. Fake News er mer enn bare avisartikler og nyhetssaker - det er også ryktespredning i skolegården!

 

Andrea Haave og Kristin Boge tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. 

Alle lærere og ansatte som blir involvert i dette DKS-besøket må i rimelig tid få tilgang til denne informasjonen og ha lest den på forhånd.

DKS er for alle elever. Kulturkontakten har ansvar for å tilrettelegge, finne egnede rom og orientere skolens elevarrangører.

Når Andrea og Kristin kommer til skolen tar kulturkontakten og/eller elevarrangører imot dem.

Lykke til med besøket! 

Arrangert av

Innlandet fylkeskommune

Produsert av

DKS Innlandet v/Carina Gjelsvik

Utøvere

Andrea Rudland Haave

Kristin Boge

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Andrea R Haave kommer fra Kvam i Innlandet og er utdannet skuespiller. Hun har også en utdanning i skrivekunst og litteraturformidling fra Norsk barnebokinstitutt. Hun har medvirket i flere teater, film og TV-produksjoner, og har i mange år jobbet som skuespiller på friluftsmuseet Maihaugen, der hun også har utviklet nye manus og formidlingsopplegg. Andrea er også innleser og jobber med lydbøker og dubbing.

 

Kristin Boge har en BA i drama og teater, og har jobbet som skuespiller, dramapedagog, forteller og som formidler ved blant annet Norsk Folkemuseum og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, der hun også var med på å utvikle flere interaktive formidlingsopplegg. Hun har vært med i forskjellige improteatergrupper i både Trondheim og Oslo, og holdt kurs i improvisasjon for både barn og voksne. Som skuespiller og forteller har hun hovedsakelig jobbet med forestillinger rettet mot barn, enten improviserte forestillinger eller dramatiseringer av kjente og ukjente eventyr.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Reidun Kristiansen, tlf: +47 901 12 737, e-post: bjorg.reidun.kristiansen@innlandetfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Maia Høilund, tlf: +47 934 04 178, e-post: maia.hoilund@innlandetfylke.no

Kontaktperson utøver

Andrea Rudland Haave, tlf: +47 418 59 960, e-post: andrea.rhaave@gmail.com

Kristin Boge, tlf: +47 482 68 275, e-post: kristinboge@gmail.com