1-2-3 DATA

- Vår nære teknologihistorie

arrow_back Produksjoner

1-2-3 DATA forteller 40 år med teknologihistorie ved hjelp av personlige bruksgjenstander, som telefoner, datamaskiner og spillkonsoller.

I en enkel og humoristisk presentasjon stilles elevene spørsmål som: - Hvordan var det før vi fikk mobiltelefoner? - Hva er internett? - Hvor gammel er ipaden?

Ved å la elevene få kikke på og prøve “gammel” teknologi, fortelles det en morsom historie om hvordan teknologien har endret seg drastisk fram til i dag.

1-2-3 DATA viser viktig kulturarv som de første dataspillene, den personlige datamaskinen, mobiltelefonens og internettets fødsel, samt utviklingen fram til dagens smarttelefoner og ipader.

1-2-3 DATA kikker bakover, men får også elevene til å se inn i framtiden og tenke seg hvordan den kan bli.

Les mer under Nyttig informasjon


Varighet

1 timer

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

60 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Benytter gjerne klasserom der det er mulig. Har behov for litt plass til å sette opp medbrakt utstyr som elevene skal prøve.

HVA BESTÅR PRODUKSJONEN AV?

Produksjonen består av en utstilling av personlige teknologiske bruksgjenstander fra de siste 40 årene og en digital presentasjon projisert på et lerret. Elevene blir presentert for teknologiutviklingen i en dialog med formidler C. G. Falch, som forteller kort og personlig om de forskjellige gjenstandene han har med seg.

Elevene får prøve å bruke den gamle teknologien som fortsatt virker. Utstillingen/presentasjonen kan gjennomføres i vanlige klasserom eller i auditorium, naturfagsrom e.l. Det vil være behov for to bord av vanlig kontorpultstørrelse til å sette den interaktive utstillingen på.

EN OVERSETT KULTURARV:

En generasjons kulturelle referanser blir ofte formidlet via den tidens teknologi. På den måten former også teknologien vår felles kulturarv og blir en viktig del av vår felles kulturelle forståelse.

Teknologiske nyvinninger har gjennom de siste 40 årene definert vidt forskjellige generasjoner barn og ungdom. Hver i sær har de opplevd sin barndomskultur med forskjellige kulturelle referanser via teknologien. Eksempler her spenner fra video-generasjonen, arkade-generasjonen, commondore64-generasjonen, nintendo-, playstation- og diverse gaming-generasjoner, fram til dagens ipad/smarttelefon-generasjonen.

I dag sendes barn rett ut på internett via en smarttelefon eller et nettbrett. Både i fritiden og på skolen skjer dette vanligvis uten at noen forklarer barna hvordan teknologien har utviklet seg og at den ikke alltid har vært slik den er nå. Å lære noe om denne nærhistorien, kan gi rom for refleksjon og kritisk tenking. Forstår man denne sammenhengen, er man bedre rustet til å møte, og kanskje skape, framtidens teknologi.

Christian G. Falch tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. 

Det er behov for to bord i kontorpultstørrelse til å ha utstyret på.

Alle lærere og ansatte som blir involvert i dette DKS-besøket må i rimelig tid få tilgang til denne informasjonen og ha lest den på forhånd.

DKS er for alle elever. Kulturkontakten har ansvar for å tilrettelegge, finne egnede rom og orientere skolens elevarrangører.

Når Christian kommer til skolen tar kulturkontakten og/eller elevarrangører imot ham.

Lykke til med besøket! 

Arrangert av

Innlandet fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Christian Greftegreff Falch

Andre medvirkende

Gruppenavn

Christian G. Falch

Idé/opplegg

Prosjektet er utviklet av Christian G. Falch i samarbeid med 1. - 5. klasse på Lunden skole, Hamar.

Om kunstner / utøver / gruppe

Christian G. Falch (f. 1969, Oslo) er designer og billedkunstner utdannet fra Statens håndverks og kunstindustriskole (SHKS) og Statens kunstakademi i Oslo. Han har en master i interaksjonsdesign og har arbeidet mye med ny teknologi innenfor både kunst og designfeltet. Han har vunnet flere designpriser og har som billedkunstner vært med på bl.a. Høstutstillingen. Han har gjort jobber for mange nasjonale og internasjonale aktører innen teknologi, kommunikasjon og medier.

 

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Reidun Kristiansen, tlf: +47 90 11 27 37, e-post: bjorg.reidun.kristiansen@innlandetfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Maia Høilund, tlf: +47 93 40 41 78, e-post: maia.hoilund@innlandetfylke.no

Kontaktperson utøver

Christian Greftegreff Falch, tlf: , e-post: