Korona og DKS Innlandet i høst

Før sommerferien ble DKS-programmet for inneværende skoleår lagt ut på vår nye hjemmeside. Som en følge av koronasituasjonen er vi i løpet av høsten nødt til å måtte vurdere av hva vi kan gjennomføre og ikke.

Noen produksjoner ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse. Ved avlysning vil skoler som blir direkte berørt få beskjed. Andre produksjoner justerer vi, slik at de tilpasses smittevernhensyn, som f.eks. ved at de flyttes utendørs, at vi fjerner kroppslig kontakt og sikrer god nok avstand, at utstyr ikke deles (eventuelt blir nøye desinfisert) osv.

Vi kommer til å gi utøverne grundige instrukser om smittevern før de reiser på turné, og de kommer som vanlig til å ringe skolen senest en uke før besøket for å gjøre nærmere avtaler med dere.

Vi gjør oppmerksom på at også skolene har ansvar for smittevern ved DKS-besøk. Blant annet er skolene veldig ulike i størrelse, og vi har ikke mulighet til å på forhånd beregne hvor mange elever det er plass til for at smittevernkravene blir overholdt. Hver enkelt skole må selv gjøre en vurdering av egne lokaler, og eventuelt redusere elevtallet ved et DKS-besøk. Det er ekstra viktig at dere på forhånd leser informasjonen om produksjonene nøye denne høsten, og at dere holder dere oppdatert på eventuelle endringer underveis.

Ved behov for transport vil vi dekke kostnadene for ekstra busser slik at avstandskravet kan opprettholdes også der.

Vi håper selvsagt at dere ønsker å motta DKS-tilbudet som blir sendt ut fra oss i høst, men vi gjør også oppmerksom på at dere kan velge å ikke ta imot ett eller flere besøk. I så fall ber vi dere om å kontakte oss så tidlig som mulig om dette.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noen spørsmål, også håper vi at vi sammen kan få til mange gode kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken denne høsten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *