*** Local Caption *** Produsent Torstein Ellingsen

DKS Innlandet

Fra og med 1. januar 2021 er Den kulturelle skolesekken i Innlandet samlet i en egen seksjon under kulturavdelingen i fylkeskommunen.

Tidligere har Den kulturelle skolesekken (DKS) i Hedmark blitt administrert av stiftelsen Turnéorganisasjonen, mens i Oppland har DKS vært en del av kulturenheten i fylkeskommunen. DKS Innlandet blir en egen seksjon i den sammenslåtte fylkeskommunen, direkte underlagt fylkeskultursjef Randi Langøigjelten.

Leder for Den kulturelle skolesekken Innlandet er Rune Holme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *