DKS logo

DKS LOGO

Den kulturelle skolesekken – én ordning, ett fellesskap, én profil og felles logo.

Kulturtanken har utarbeidet logo og visuell profil for Den kulturelle skolesekken. Målet er at vi skal ha en felles visuell identitet for Den kulturelle skolesekken i hele landet. En felles visuell identitet bidrar positivt til å styrke det felles eierskapet til ordningen, til å synliggjøre fellesskapet, og til gjenkjennelse for alle som er del av eller berørt av ordningen.

Det er nå utarbeidet DKS-logoer for alle fylker og kommuner i landet, oppdatert etter sammenslåinger av fylker og kommuner 2020.

Her finner du logo for DKS i ditt fylke eller din kommune
Søk på kommunenavn i søkefeltet øverst.

Ikonet i logoen er lik for alle, og navnet for DKS lokalt er lagt til. Logoene har fått farge etter profilene for de nye fylkeskommunene. Logoen kommer i høyoppløslig og lavoppløslig versjon, i svart/ hvit og farge, i stående og liggende format, som PNG-fil og som AI-fil. AI-filen kan åpnes for evt å endre fargen ved behov. Logoen kommer også i bokmål, nynorsk og samisk skriftspråk.

Logoen kan benyttes alene eller sammen med fylkes- eller kommunevåpen, på nettsider, trykt materiell eller i sosiale medier.

Mange fylker og direktekommuner har allerede tatt den nye profilen i bruk i lokalt tilpasset versjon. Ta gjerne kontakt, dersom du har spørsmål.
info@kulturtanken.no