DKS logo

Den kulturelle skolesekken – én ordning, én profil og felles logo.

Kulturtanken har utarbeidet logo og visuell profil for Den kulturelle skolesekken. Målet er at vi skal ha en felles visuell identitet for Den kulturelle skolesekken i hele landet. En felles visuell identitet bidrar positivt til å styrke vårt felles eierskap til ordningen og til gjenkjennelse for alle som er del av eller berørt av ordningen.

Det er nå utarbeidet DKS-logoer for alle fylker og kommuner i landet, oppdatert etter sammenslåinger av fylker og kommuner 2020.

Her finner du logo for DKS i ditt fylke eller din kommune
Søk på kommunenavn i søkefeltet øverst.

Ikonet i logoen er lik for alle, og navnet for DKS lokalt er lagt til. Logoene har fått farge etter profilene for de nye fylkeskommunene. Logoen kommer i høyoppløslig og lavoppløslig versjon, i svart/ hvit og farge, i stående og liggende format, som PNG-fil og som AI-fil. AI-filen kan åpnes for evt å endre fargen ved behov. Logoen kommer også i bokmål, nynorsk og samisk skriftspråk.

Logoen kan benyttes alene eller sammen med fylkes- eller kommunevåpen, på nettsider, trykt materiell eller i sosiale medier.

Mange fylker og direktekommuner har allerede tatt den nye profilen i bruk i lokalt tilpasset versjon. Ta gjerne kontakt på info@kulturtanken.no, dersom du har spørsmål.