Demokratikonserten

Utøvere Demokratikonsert
Marianna Sangita Røe, Knut Sævik og Andreas Røysum

DKS Bærum har sammen med DKS Lørenskog og Kulturtanken startet utvikling av Demokratikonserten.

Her vil elevene bruke iPad til å være med og bestemme hvordan konsertens innhold skal bli. Elevene gjør valg som påvirker konsertens utvikling og som settes i kontekst med hvordan et demokrati fungerer.

Sammen med DKS Lørenskog og Kulturtanken er vi godt i gang med å utvikle en konsert som blir nyskapende i hvordan elevene får medvirke. Det at ALLE elevene har en likeverdig stemme hvor de bidrar med å velge innhold, men også å være medspillere, har ikke vært gjort i DKS sammenheng tidligere.

Det vil bli laget en egen app/webløsning for prosjektet og Demokratikonserten vil etter hvert besøke alle skoler i Bærum og Lørenskog

Marianna Sangita Røe er med som ny utøver

Februar 2022

Knut Sævik, Marianna Sangita Røe og Andreas Røysum jobber nå intenst i sluttfasen med produksjonen

Sangeren, komponisten og perkusjonisten Marianna Sangita Røe har kommet inn som ny utøver og tilfører produksjonen masse kvalitet og kreativititet.

Mandag 14. februar testet musikerne den tekniske løsningen sammen med firmaet Logic Interactive som står for utviklingen av den.

Idag 15 februar jobbes det videre med repertoar og tekst og i morgen er første testkonsert. Da skal musikk, teknikk, tekst og alt testes med 6 elever fra Lørenskog tilstede.

Torsdag 16. februar er det ny testkonsert på Luhr skole i Lørenskog med 3 klasser tilstede.

Demokratikonserten.no

Samtidig som musikere og teknikere har jobbet i Nydalen, har June Elisabeth Sævareid (kulturkontakt, Anna Krefting) og Amund Kønig Eriksen (kulturkontakt, Lommedalen) utviklet ressursmateriale som elever og lærere kan bruke før eller etter besøket. Siden kan brukes når skolen ønsker å jobbe med temaet demokrati, enten generelt eller med en musikalsk tilnærming. Siden vil være oppe og gå til turnestart 28. februar.