Daniel Eriksens gitar

Programmet for 2021-22 er lansert

28. april ble DKS programmet for neste skoleår presentert for kulturkontaktene. Programmet består som vanlig av et fast program og en valgfri del.

Nytt i år

Film har i flere år vært det minste kunstfeltet i programmet og det er med glede at vi kan tilby film for to trinn til neste år – 7 og 9. trinn, altså en økning på 100%.

Blåser støvet av en gammel grammofon
Chotto Xenos til Bærum kulturhus

Scenekunst er flyttet fra 9 til 8. trinn, slik at det nå er elever på 2, 5 og 8. trinn som reiser til kulturhuset og opplever spennende forestillinger innen teater, dans og nysirkus.

Grinimuseet for 10. trinn er nå i den faste delen av programmet og gjelder hele 10. trinn.

Neste skoleår kan vi også tilby hele tre produksjoner med samiske kunstnere.

Fra filmen Sameblod