Er du utøver?

Alta kommune følger fremforhandlet rammeavtale og honorerer etter gjeldende satser. Pr 1.08.2021 er dagshonoraret på kr. 5.151,-

Vi følger statens satser for RDO (reise, diett og opphold).

Scenekunstproduksjoner som er på Scenekunstbrukets repertoar honoreres etter gjeldende satser. Andre scenekunstproduksjoner honoreres etter avtale.

Turnélegging med all logistikk foretas av oss. Dette innebefatter alle reise, hotell og leiebilbestillinger. Reiseplan med alle detaljer samt reiserute sendes utøver i god tid før turnéstart.

Vi samarbeider med Troms og Finnmark, og endel turnèer går i en og samme periode både hos oss som direktekommune og rundt om i fylket (i regi av dem).
Vi planlegger turnèene våre, innenfor perioden, separat.

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Alta? Har du et spennende prosjekt på gang?

Frist for innmelding av produksjoner for 2022/23 er 1. oktober 2021.
Innmelding av produksjoner gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no.