Er du lærer?

Du som lærer er veldig viktig for at elevene skal få mest mulig ut av å delta på arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken.

Gjør deg kjent med tilbudene som din klasse får i løpet av skoleåret. Noen av oppleggene vil ha et for – og etterarbeid. Andre har det ikke. Her er det viktig at du vet hva som kommer, og om det eventuelt skal gjøres noe i forkant av opplegget.
Du må også informere elevene om hvem og hva som kommer, og passe på at alt ligger til rette for et fint besøk. Både for dere og utøverne.

Mange av DKS – oppleggene gir også en unik mulighet til å knytte fag direkte opp mot tilbudet. Hvis man tidlig på året er forberedt på hva som kommer, så går det an å legge planer for å få det skolefaglige og DKS til å møtes.

Lykke til!