Er du kulturkontakt?

Alle skoler skal ha en kulturkontakt.
Denne skal fungere som bindeledd mellom skolen og DKS – koordinator og som bindeledd mellom skolen og aktører som skal komme på besøk.
Kulturkontakten har ansvaret for at de ulike trinn får informasjon om tilbud som kommer i regi av Den kulturelle skolesekken. Den har også ansvar for tilrettelegging av ulike arrangement.

Kulturkontakten må gjøre seg kjent med DKS-programmet, og være behjelpelig med å gi informasjon til lærere og elever ved sin skole.