*** Local Caption *** Produsent Torstein Ellingsen

Nye nettsider

Fra uke 25 er vi over på disse nye nettsidene og de gamle vil etter hvert ikke lenger være i drift.

Dere finner programmet ved å klikke på “finn ditt program” på forsiden. Herfra kan dere søke på f.eks. skole eller trinn for å finne de produksjonene som gjelder for dere. Alle planer med dato og klokkeslett vil også ligge her.

På grunn av Covid19-situasjonen må vi regne med at det kan komme forandringer i programmet.

Lykke til!