D/S Hestmanden og krigsseilerne


Gjennom dette totimers formidlingsopplegget om bord i D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum ønsker vi å fortelle elever i videregående skole om hvordan det var å være krigsseiler under andre verdenskrig. Hvordan var det å gå rundt med en konstant frykt for å miste livet? Og hvordan påvirket dette sjøfolkene i ettertiden da freden kom? Vi ønsker å gi elevene mulighet til å sette seg inn i disse problemstillingene og samtidig danne et grunnlag for videre refleksjon. Rammen rundt det hele er skipet D/S Hestmanden, som er det eneste bevarte norske handelsskipet som har seilt i begge verdenskrigene. Skipet har hjemmehavn på Bredalsholmen i Kristiansand.

Tilbys uke 15 og 16, 2021.

 

 

 

 

 


Annen informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

2 timer og 0 minutter, 120 minutter (to klokketimer)

Sted

Vest-Agder-museet – D/S Hestmanden - Norsk krigsseilermuseum

Maks publikumsantall

30

 

Gjennom dette undervisningsopplegget ønsker vi at elevene skal:

  • Få et innblikk i historien om krigsseileren som arbeidet på norske skip i krigsårene 1940-1945
  • Sette seg inn i hvordan det var å være krigsseiler og hvilke utfordringer dette kunne by på
  • Lære om hva som skjedde med de norske krigsseilerne i etterkrigstiden
  • Få høre om skipet D/S Hestmanden, og hva det opplevde i krigsårene

Om skipet

D/S Hestmanden ble bygd i Bergen i 1911 for Vesterålens Dampskipsselskap. I fredstid gikk skipet hovedsakelig i kystfart her hjemme, men i begge verdenskrigene seilte hun utenriks med forsyninger til allierte havner.

I dag er Hestmanden det eneste bevarte norske handelsskipet som har seilt i begge verdenskrigene, og det er også det eneste gjenværende av over 1000 skip som seilte under Nortraships flagg under andre verdenskrig. I 2017 åpnet D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum etter en lang og møysommelig restaureringsprosess. Om bord er det utstillinger, filmer og annen formidling om krigsseilerne og deres historier gjennom to verdenskriger. Nå går skipet også for egen maskin.

Om krigsseilerne

Historien om krigsseilerne som arbeidet på norske skip i utenriksfart under andre verdenskrig var lenge et underkommunisert tema. Krigsseilerne bidro med den største innsatsen Norge hadde til den allierte seieren, og var utvilsomt et viktig ledd for at de allierte skulle kunne klare å stoppe aksemaktene. Omkring 35 000 sjøfolk arbeidet om bord på norske skip underlagt det statseide rederiet Nortraship i krigsårene 1940-1945. Omkring 4100 av disse kom aldri hjem igjen.

FORMIDLINGSOPPLEGGET

Gjennom opplegget D/S Hestmanden og krigsseilerne ønsker vi å fortelle elevene om hvordan det var å være krigsseiler under andre verdenskrig. Hvordan var det å gå rundt med en konstant frykt for å miste livet? Og hvordan påvirket dette sjøfolkene i ettertiden da freden ble et faktum? Vi ønsker at elevene skal få en mulighet til å sette seg inn i denne problematikken.

Det to timer lange opplegget består av tre deler.

1. I første del vil elevene få en innføring i historien om sjøfolkene som seilte på krigshavene i årene 1940-1945. Videre vil de bli delt i to grupper.

2. a. Den første gruppen vil gå i gang med en gruppeoppgave. Denne oppgaven er både kilde-, fakta- og refleksjonsbasert.

2. b. Den andre gruppen vil i mellomtiden bli med formidler rundt på skipet for en omvisning. Her vil historien om D/S Hestmanden bli presentert. De vil få se byssa, kapteinsalongen og broa om bord. Gruppene vil så bytte om.

3. Til slutt vil elevene se en film kalt "Marerittet" i fremre lasterom. Denne viser historien om en førstereisgutt og hva han opplevde i krigsårene. Elevene vil få muligheten til å se, nesten føle, på hvordan det var å være om bord på et handelsskip i krigsfart under andre verdenskrig.

Thea Eriksen arbeider som fast formidler på D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum. Hun har mastergrad i historie fra Universitetet i Agder, hvor hun skrev om sikkerheten på norske handelsskip i krigsårene. Hun har også vært med på å utvikle DKS-opplegget for ungdomstrinnet som tilbys i Kristiansand kommune.

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Agder fylkeskommune

Produsert av

Andre medvirkende

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Heidi Halvorsrud Arild, tlf: +47 994 87 673, e-post: heidi.arild@agderfk.no

Tomas Almås, tlf: +47 908 70 117, e-post: tomas.b.almas@agderfk.no

Kontaktperson utøver

Gunhild Aaby, tlf: +47 934 52 031, e-post: gunhild.aaby@vestagdermuseet.no

Thea Eriksen, tlf: +47 480 68 810, e-post: thea.eriksen@vestagdermuseet.no